הנחת אבן היסוד לפרויקט שירות לעולי רגל ותושבים מקומיים בשדה הרועים בבית סאחור | Custodia Terrae Sanctae

הנחת אבן היסוד לפרויקט שירות לעולי רגל ותושבים מקומיים בשדה הרועים בבית סאחור

במקום שבו השלום פועם ללא הרף, בו המלאך בישר את לידתו של אדון התהילה לפשוטים ולעניים: " כבוד במרומים לאלהים ובארץ שלום באנשי רצונו ", האב דוברומיר גסטל, סגן שומר המקומות הקדושים, בירך בעשרים ושניים ביולי את תחילת העבודה על פרויקט אשר מטרתו לשרת צליינים ותושבים מקומיים,על אדמת מנזר שדה הרועים בבית סחור,

האב דוברומיר גסטל הפרנציסקני
סגן שומר המקומות הקדושים

פרויקט זה כולל בשלב ראשון הקמת אזור שירות לקבלת עולי רגל, ולאחר מכן בשלבים אחרים ,טיוב והקמה של מקומות ומרחבים המאפשרים קבלת צעירים, מצופי בית לחם ובית סחור, ומכל רחבי העולם, באופן כללי, כל אלה המעוניינים לחיות חוויה רוחנית במקום זה .
'
האב מרצ'לו ציצנלי, הפרנציסקני
יועץ למשמורת ארץ הקודש

זהו פרויקט שמטרתו גדולה מאוד: לארח עולי רגל באזור זה אשר יהיו בו הרבה כנסיות קטנות חדשות, כנסיות לאומיות, ממדינות שונות שהתגברו אט אט על הקורונה והציעו את עזרתן בבנייה וכך לקבלת עולי רגל . .

האבות הפרנציסקנים נשאו תפילה במקום המיועד לפרויקט הראשון, והניחו מזכרת ואבן היסוד, המגלמים את משימת מסדר האחים הקטנים בארץ הקודש במשך יותר משמונה מאות שנה, שהיא שמירה על המקומות היכן שהאמונה הנוצרית החלה ולהפוך אותה ראויה לאירוח צליינים וגם למען הנוצרים המקומיים .

האב מרצ'לו שיצינלי, הפרנציסקני
יועץ למשמורת ארץ הקודש

היבט חשוב נוסף הוא עזרה לקהילת בית סאחור ובית לחם על ידי מתן אפשרויות עבודה. לאחר שנה וחצי ללא עבודה, הם חזרו לעבודה, בזכות תמיכת קרן ארץ הקודש, מארצות הברית אשר תרמה להקמת הבניין המיועד לקבלת הפנים לעולי הרגל וסיפקה עבודה לקהילה המקומית. זוהי תקווה, עולי רגל, שכשתחזרו לארץ הקודש, לחוות מחדש את המקום הזה בארץ הקודש

המסדר הפרנציסקני, מארגן באמצעות פרויקט השירות שלו בבית סחור התרומה הנדיבה של הקהילה הנוצרית בעולם, במטרה לחזק את יחסי השייכות לארץ המשיח ולתמוך בהישרדותם של הנוצרים המקומיים .