הר טבור : "והוא השתנה לעיניהם" | Custodia Terrae Sanctae

הר טבור : "והוא השתנה לעיניהם"

בכל 6 באוגוסט, הקוסטוד של ארץ קודש חוגג באופן טקסי את הליטורגיה של חג ההשתנות של ישוע האדון בהר תבור בהשתתפות של מספר גדול של מאמינים מקומיים ועולי רגל. לפי המסורת, הליטורגיה הטקסית התקיימה במקום שבו, לפי ספרי הבשורה, ההשתנות של ישוע התרחשה: "על הר גבוה.....וישתנה לעיניהם ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאור הלבינו" (ספר הבשורה לפי מתי, י"ז, 2). הזיהוי של הר זה כמקום שבו ההשתנות של ישוע התרחשה מתוארכת למאה הרביעית על ידי קיריל מירושלים; בקשתיזם שלו, הוא היה הראשון לקשר את האתר הזה עם האירוע שמתואר בספרי הבשורה.

הר תבור שבגליל הינו גבעה המתנוססת כ-500 מטר ואשר שולטתבאזור המקיף אותו. בתנ"ך הר זה נחשב לקדוש לשבטים הישראלים של הצפון: זבולון, נפתלי ויששכר. שלוש כנסיו נבנו על הפסגה שלו בתקופה הביזנטית על מנת להזכיר את שלושת האוהלים שפטרוס רצה להקים לאחר שהיה עד להשתנות הזוהרת  של ישוע ושל ההתגלות בהקשרה למשה ולאליהו (ספר הבשורה לפי מתי י"ז, 3-4). כיום הבזיליקה של ההשתנות שהינו העבודה של הארכיטקט האיטלקי אנטוניו ברלוצי, כשניצבת על חורבות של שלושת הכנסיות הללו. הכנסייה נבנתה במחצית הראשונה של שנות ה-50, כשלכנסייה זו יש חזית  מלכותית שלה שני עמודים לטרליים, הקשורים ברומנסק מרכזי המסמן את הכניסה. הפנים של הכנסייה, מצד שני , מוקדש מבחינה ארכיטקטונית לאלמנט של האור: האור מזכיר את האירוע של ההשתנות של ישוע כפי שמתואר  בספר הבשורה. פסל מלכותי ויפה של ישוע ממוקם מול רקע עשוי זהב של האפסיס העליון דמוי הכיפה. 

לפי המסורת , הקוסטוד של ארץ הקודש, האח פרנצ'סקופאטון, ערך  את סעודת האדון הטקסית, והדרשה נאמרה בערבית על ידי כהן הדשת של הקהילה של נצרת, האח הפרנציסקאני מרוואןדידאס. בהתחשב בטקסיות, שגריר הוותיקן לישראל וקפריסין ונציג הוותיקן לרשות הפלסטינית, מונסיניורטיטו אילנה, נכחו אף הם, כשנתקבלו על ידי האח פאטון בסיום סעודת האדון. קהל גדול של מאמינים מקומיים ועולי רגל מכל העולם נכחו גם כן.

סעודת האדון הגיעה אל סופה עם התפילה הסופית לאל "להפוך את האנושות לדמותו של ישוע המשיח שבהשתנות גילה לאנשים את הרז של כבווד". הליטורגיה המשיכה עם התהלוכה המסורתית ב"דסנדנטיבוס", בכיוון של הקפלה שלה אותו שם הממוקמת מספר מטרים מהבזיליקה. תהלוכה זו כוונתה לעורר את האפיזודה המתוארת בספר הבשורה שבה, כשירד מן ההר ישוע ציווה את השליחים שנכחו עימו, פטרוס, יעקב ויוחנן, שלא לומר דבר לאף אחד לגבי מה שראו עד לאחר שבן האלוהים יקום מן המתים. ענפי אלון קטנים שעומדים במקום הקדוש של הר תבור זכו לברכה כאן וחולקו למאמינים.

 

פיליפו דה גרציה