| Custodia Terrae Sanctae

חתימה על הסכם בין הקוסטודיה של ארץ הקודש ובין מוסדות איטלקיים

הודעה לעיתונות

 

ירושלים, ה-8 באוקטובר 2019

ביום שלישי, ה-8 באוקטובר, בשעה 18:00, בקוסטודיה של ארץ הקודש, הסכם של מסגרת עבודה נחתם בין הקוסטודיה של ארץ הקודש ובין "לה ווריה ריאלה", אגודה ומרכז של שימור ושחזור של המורשת התרבותית של טורין בשיתוף פעולה עם המחלקה ללימודים קלאסיים של "לה פציאנצה [החכמה] של אוניברסיטת רומא.

החתימה הינה חלק מההסכם שנחתם על ידי שלושה קהילות נוצריות עיקריות, השומרות על המקומות הקדושים ואחראיות על הסטאטוס קוו של כנסיית הקבר, וזאת על מנת  להתחיל את השלב השני של  השחזור של היסודות של האדיקול ושל הרצפה של הבזיליקה של כנסיית הקבר.

 

שני המוסדות האקדמיים יתמודדו עם המטלה של ביצוע של לימוד לעומק של השלב הנוכחי של האתר, כולל מנקודת מבט ארכיאולוגית והכנה למיזם הסופי של שחזור נדרש.

העבודה תמומן על ידי שלושה קהילות נוצריות עיקריות שלהן נוכחות בכנסיית הקבר: הפטריארכיה

היוונית  אורתודוכסית, הקוסטודיה של ארץ הקודש והפטריארכיה הארמנית.