Mercoledì Santo: la memoria della sofferenza di Gesù in preparazione al Triduo | Custodia Terrae Sanctae

Mercoledì Santo: la memoria della sofferenza di Gesù in preparazione al Triduo

יום רביעי הקדוש: הנצחה וזיכרון של ישוע לקראת ההכנה של ה-טרידום

 

יום רביעי הקדוש בירושלים החל עם שירת "ווקסילה רג'יס". המזמור הטקסי לצלב היה כהקדמה ליום של הרהור אודות הרז של הייסורים של ישוע, כהכנה ל-טרידום של הפסחא ולחג הפסחא. בדיוק מסיבה זו שבבוקר האחים הפרנציסקאנים של ארץ הקודש התקבצו בבזיליקה של הייסורים שב-גת שמנים, למרגלות הר הזיתים, במקומות שבהם ישוע התפלל לאלוהים, מודע לקורבן שהוא עומד לבצע. במהלך סעודת האדון הטקסית, שנערכה על ידי סגן הקוסטוד של ארץ הקודש, האח דוברומיר ג'סטל, הושר הטקסט של הייסורים מספר הבשורה.

"בסבל של הייסורים, ישוע התפלל ביתר אינטנסיבית והזיעה הפכה למעין טיפות דם שנשרו להם לאדמה", אמר השמש [דיאקון] ולאחר מכן הלך לנשק את אבל הייסורים, שלרגלי המזבח, שלפי המסורת זו אותה אבן שמוזכרת בספר הבשורה."כאשר חווים ימים קדושים שכאלו כבכל שנה הפעם בתקופה של המגיפה, מלמדת אותנו שאנו איננו שקופים ואנו זקוקים לישועה ולגאולה", אמר האח הפרנציסקאני בניטו חוסה צוקה, האח הממונה האחראי של המנזר של גת שמנים בסופו של האירוע. "היום, יותר מתמיד, עלינו להכיר בכך שללא האלוהים וללא אהבתו שהינה נטולת גבולות, אשר ניתן לראות בבנו ישוע המשיח, הגורל שלנו הינו הרס ומוות. מי ייתן והתפילה שלנו, יחד עם ההפצרה לאב [אלוהים], יהיה של התערבות עבור כל האנשות, כשיש צורך של עזרה ורחמים."

האחים הפרנציסקאנים של הקוסטודיה של ארץ הקודש לאחר מכן יצאו בתהלוכה לעבר העיר העתיקה של ירושלים כשהיעד היה כנסיית הקבר. לפי המסורת, יום רביעי הקדוש הינו יום של השתחוויה [אדורציה, בלעז] לעמוד שאליו היה קשור ישוע בשעה שהוא הולקה. זהו העמוד אשר, לפי האמונה הנוצרית, הוכתם בדמו של ישוע, אשר נשפך עבור האנושות כולה והבסיס אשר ממוקם בקפלה של ההתגלות, שבאחריות הטיפול  של האחים הפרנציסקאנים בבזיליקה של  כנסיית הקבר.הנקהלים שרו את המזמור "קולומנה נוביליס" ולאחר מכן הנוכחים הלכו אל אותו עמוד האח אחרי השני על מנת לתת לו כבד. כבר במאה ה-4, עולה הרגל אגריה כתב על מתן הכבוד לעמוד זה שבזמנו היה בחדר הסעודה האחרונה וזכה להערצה ולכבוד בשחר של יום שישי הקדוש. רק החל מהמאה ה-14 עמוד זה נלקח והועבר לכנסיית הקבר.

בשעות אחר הצהריים של יום רביעי הקדוש כבר נהיה ב-טרידום של פסחא והאחרים הפרנציסקאנים של ארץ הקודש  ישובו אל כנסיית הקבר על מנת לחגוג את טקס הקריאה המיוחד שנערך ומתקיים רק בירושלים. לפני שיום חג זה בוטל במועצת הוותיקן השנייה, הכנסייה כולה נהגה לחגוג את טקס הקריאה של ה-"טנבראה" בשעות אחר הצהריים של ה-טרידום. האחים הפרנציסקאנים של הקוסטודיה, מסיבות של הסטאטוס קוו, ששמר על המסורת של התפילה באותו זמן בכנסיית הקבר עם הליטורגיה הייחודית שלו, לפני ה-"קנדלברה", כפי שנהוג עבור ה-"טנבראה".

 

ביאטריס גוארארה