Raccolta olive al Romitaggio del Getsemani

מסיק זיתים בגן גת שמנים

הגיע זמן מסיק הזיתים בהר הזיתים, מוקדם בבוקר יצאו צעירים ומבוגרים מלאומים שונים כשהם נושאים סולמות כדי למסוק זיתים בגן גת שמנים.

הנה שויברג
שבדיה
"אני חושבת שזו מסורת נפלאה ועבודה שחשוב לשמור אותה"

הנה עם בעלה ושתי בנותיה, הם הגיעו משוויץ לפני שבועיים. והיא מגלה סוד

הנה שויברג
שבדיה
"הם רגילים לקטוף דובדבנים בשוודיה".

איאווי מוזיקאית וזמרת יפנית, אשר הוזמנה על ידי אמה של אחת מתלמידויה

איאווי אוקניווה
יַפָּנִית
"הנה גת שמנים, גן ישוע. מסיק הזיתים כאן הוא, כמובן, ייחודי."

דלאל עריקאת
רמאללה
אנחנו כמשפחות פלסטיניות נהנות מאוד לבקר במקום הקדוש הזה ולמסוק זיתים, שהוא גם מעשה קדוש שכן זהו טקס קדוש שנחקק בלב כל פלסטיני כאן בירושלים .

היום הזה התחיל ברגעי התבוננות ותפילה לשלום בארץ הקודש. האב דייגו ראש המנזר אשר הוביל את סדר היום הזה אומר: "אלוהים עובד איתנו ובנו"

האב דייגו דלה גאסה
שומר מנזר גת שמנים
בניית מערכות יחסים זה דבר מאוד יפה, כמו גם להתאסף כאן באווירה משפחתית ברמה בינלאומית.

חלק מהמתנדבים שעבדו במסיק זיתים התארחו בחדרים קטנים במנזר.

מנואלה ג'קובוני
לוגאנו
תפילת שחרית, שעת ההשתטחות היומית, הווספרים , סעודת האדון... לעבוד כדוגמת מרתה הקדושה! אנחנו עובדים בתפילה ומתפללים בעבודה .

ג'ונתן גולדין
תל אביב
אני כאן עם אשתי במנזר גת שמנים כבר שבועיים רת פעילות רוחנית . היום זה יום פנוי, לכן אנחנו עובדים

הכבישה הקרה מופעלת והשמן מתחיל לצאת, מדובר בשמן זית כתית מעולה. השנה העונה טובה ומבטיחה שפע יבול .

האב דייגו דלה גאסה
שומר מנזר גת שמנים
בדרך כלל אנחנו משתמשים בשמן כדי לספק את צרכי המשמורת, ונותנים חלק גם למנזרים כאן בירושלים .

מאידך, יעד המסיק שונה ב"גן הקדוש", הנחשב לחלק העתיק ביותר של גת שמנים ובו נמצאים עצי זית מתקופת המילניום. הזרעים משמשים להכנת מחרוזות, ואילו השמן מבורך בליל יום חמישי הקדוש בכנסיית הקבר ומחולק לכל בני הקהילה של ארץ הקודש .

האב סיניסה סרברינוביץ
שומר מנזר גת שמנים - ירושלים
זה השמן שהבישוף או הפטריארך ישתמשו בו כדי להסמיך כוהנים חדשים וכדי לקדש כמה כנסיות ולמשוח חולים. כלומר, יש לזה קשר מאוד עמוק לרז היסורים של ישוע, ואנחנו גם קשורים באופן סמלי לשמן הזה.

(CMC)