מוסדות דתיים וחילוניים העובדים עם הקוסטודיה | Custodia Terrae Sanctae

מוסדות דתיים וחילוניים העובדים עם הקוסטודיה

ישנם קהילות ומסדרים רבים אשר פועלים ומשתפים פעולה יחד עם הקוסטודיה של ארץ הקודש.

מתוך רצון משותף לחיות במקומות של הזיכרון, יחד עם אחיהם הפרנציסקאנים, מוסדות דתיים וחילוניים מגוונים זוכים להשראה מהעיקרון הנוצרי של חיים פשוטים ועזרה לזולת.

הם מסייעים לקוסטודיה ולקהילה הנוצרית בארץ הקודש בראש ובראשונה ע"י טיפול ודאגה במקומות הקדושים ובפעילויות הקשורות לכך, אשר לעיתים קרובות כוללות את החייאת הליטרוגיה, תפילה ושירותים לעולי רגל.
בו זמנית, חלקם מתמקד באופן מלא בספירה חברתית באמצעות טיפול בבתי ספר ובתים המיועדים לילדים ולקשיש. אחרים עובדים על הפצת הבשורה באמצעות המדיה, אחרים מסייעים למשפחות ואנשים במצוקה. 

אנשים אלו מבצעים שירותים חשובים אלו על מנת לעזור לארץ הקודש. למטה יהיה ניתן למצוא את כל המוסדות הדתיים והחילוניים עם תיאור של הרוחניות שלהם ומה הם עושים.