Commissari in formazione a Gerusalemme

קומיסריאט בפורמציה

קורס ריענון עבור הקומיסארים האיטלקיים של ארץ הקודש

 הקומיסריאטים דוברי האיטלקית של ארץ הקודש נפגשוו בירושלים לתקופת למידה, למפגש ולשיתוף. כ-20 אחים פרנציסקאנים הלכו בעקבות הקורס של "ירושלים, עיר הקודש" בין התאריכים 1-0 ביוני.

קורס של התאהבות   

הקורס עבור הקומיסארים אורגן על ידי המכון הפרנציסקאני לחקר המקרא . התוכנית שילבה היבטים תאולוגים ופרקטיים, עם הרצאות בכיתה וסיורים לירושלים והסביבה. "הרעיון הבסיסי הינו לגרום לקומסארים להתאהב עם הנושא של ירושלים, עיר הקודש, שהינה לב העלייה לרגל, כך כשהם יחזרו הם יוכלו להעביר זאת עם תשוקה.", אמר האח הפרנציסקאני אלסנדרו קונליו, המזכיר של המכון הפרנציסקאני לחקר המקרא ואחד המרצים בקורס זה.  

הקוסטודיה בכל היבטיה     

הקומיסארים גם כן נפגשו עם הקהילה המקומית ועם ראשי הפעילויות ומוסדות של חסד וצדקה של הקוסטודיה של ארץ הקודש. "המטרה הינה לגרום לקומיסארים להתאהב יותר עם הקוסטודיה על כל היבטיה", הדגיש האח קונליו. החשיבות מנקודת מבט זו הינה שהקומיסארים שנשארים בסאן סלבטורה, מושבה של הקוסטודיה, היכן שיש גם בית ספר, הקהילה וגם סמינר תיאולוגי. "כל זה מאפשר לצלול להתעמק בחיי הקוסטודיה."

קורסים ומסלולים

יום של סיור הוקדש לסיבוב מקראי לואדי קלט (קניון שמתחיל בהרי מדבר יהודה, בסמוך  

לירושלים, ומגיע ליריחו). "סוג זה של פעילות מאפשר לנו לבקר בארץ על ידי מעבר פיזי בה", האח הפרנציסקאני מתיאו בראנה, נשיא של המועצה של הקומיסריאטים דוברי האיטלקית של ארץ הקודש   מדגיש. "ללכת ברגל הינה תופעה שהופכת ליותר פופולרית במערב. ארץ הקודש גם כן עונה על צורך זה ולחזור לקצב איטי יותר של החיים, שלעיתים רב יותר: לא רק הליכות יפות בטבע אלא שלהם יש גם היסטוריה מקראית, שהינה הסיפור של הישועה."  

כיוונים חדשים     

לפי האח מתיאו, "כיום הקומיסארים שואלים את עצמם  על אופן חדש של ביקור במקומות ומסע בארץ הקודש, ומתחיל דיון להציע סוגים חדשים של עליה לרגל  או להשלים ולהעשיר את הקיימים." זהו תהליך שמועדף גם כן על הדור הצעיר של הקומיסארים. "בשנים האחרונות, הפרובינציות האיטלקיות, בהסכמת הקוסטודיה, מינו קומיסארים צעירים יותר על מנת להתחיל תהליך של חידוש של הקומיסריאטים ודרכים חדשות של ניהולם."

Marinella Bandini