Pietro, tessitore della nostra relazione con Gesù

שמעון פטרוס, האיש שטווה את מערכת היחסים שלנו עם ישוע

St. Peter seated in "cathedra"; faithful replica of the original, located at St. Peter's Basilica in the Vatican
St. Peter seated in "cathedra"; faithful replica of the original, located at St. Peter's Basilica in the Vatican

וישוע אמר לשמעון פטרוס: "אבל אני התפללתי בעדך שלא תכלה אמונתך, ואתה לאחר שתשוב, חזק את אחיך" (ספר הבשורה לפי לוקס, כ"ב:32)

במילים אלו מספר הבשורה לפי לוקאס (פרק כ"ב, פסוק 32) נפתח יום החג של הכס של שמעון פטרוס בטבריה. ביום שבת, ה-18 בפברואר, ערך את האירוע  הקוסטוד של ארץ הקודש, האח פרנצ'סקופאטון, בנוכחות הקהילה הקתולית דוברת העברית . הליטורגיה באנגלית ובעברית במקום הקדוש שבטבריה ותפקידו היה להעלות את חשיבותו של השליח שמעון פטרוס בהקשר של הישועה. שם, ליד חופי הכנרת, עומד פסל של השליח שמעון פטרוס, כשהוא יושב על הכס, כשזה העתק מדויק של אחד מהפסלים שבכנסיית פטרוס הקדוש, שבוותיקן, רומא. המונח המדויק יותר להתייחס לכיסא של שמעון פטרוס הקדוש הינו "כיסא" מהמילה היוונית שמציינת כיסא טקסי [כס] וממנה נגזרה המילה קתדרלה, הכנסייה שבה נמצא הכיסא של הבישוף.

בחזרה לפסוקים של הבשורה שלה קדם מבוא, האב הקוסטוד תיאר את המשמעות המטפורית שמשמעה ההתנסות של שמעון פטרוס הקדוש והן הפונקציות הבסיסיות שלה הקשורות למשרה שלו בדרשה  שלו: "עם ההוראה שלו והשירות שלו, שמעון פטרוס פותח את הדלת עבורנו למערכת היחסים עם ישוע, כלומר – שזו מערכת היחסים היחידה עם ישוע המביאה אותנו לישועה. והשירות של שמעון פטרוס, שהינו שירות של הכנסייה  שהיעד שלו הינו לפתוח לנו את מערכת היחסי ההכרחית הזו, מערכת היחסים עם ישוע." שירות זה ותפקיד זה של שירות, הסביר האח פאטון, לא נותר רק בהקשר לשמעון פטרוס, אלא מצא לו המשכיות  באלו שבאו אחריו [הבישוף של רומא]: ""כיום, האפיפיור, הינו עדיין שמעון פטרוס שמלמד ומראה לנו שמערכת היחסים עם  ישוע המשיח הינה האחת היחידה שיכולה להושיע אותנו."

בסיום האירוע, האב הקוסטוד שהה עם המאמינים מחוץ לכנסייה, כשחולק את האירוע לכבודו של השליח שמעון פטרוס.

פיליפו דה גרציה