שנת היובל 2025, שטר המחילה בארץ הקודש

שנת היובל 2025, שטר המחילה בארץ הקודש

יהיה ניתן להשיג את שטר המחילה הקשור ליובל ההסמכה של 2025 בארץ הקודש גם כן. הצו האפיפיורי שהוכן על ידי האפיפיור והונפק ב-13 במאי על ידי הכס הקדוש, מפרט מה ניתן לעשות על מנת להשיג את שטר המחילה של היובל שיוענק על ידי האב הקדוש [אפיפיור]  לעולי הרגל שיבקרו פחות פעם אחת בבזיליקות הבאות: כנסיית הקבר (ירושלים), כנסיית המולד (בית לחם) וכנסיית הבישור (הצרת).

הצו האפיפיורי

"וכך, גם במהלך שנת היובל של ההסמכה 2025", הוקרא המסמך האפיפיורי, "על ידי האפיפיור, ,בית משפט של רחמים שהינו אחראי לכל מה המתייחס להענקה ולשימוש של שטר המחילה, מבקש לעודד את נשמות המאמינים ולהזין את הרצון לדבקות להשיג את שטר המחילה שנראה כממתנה של חסד מיוחד לכל שנה קדושה."

הצו האפיפיורי מבסס כי "כל המאמינים... שבאמת ובתמים חוזרים בתשובה וחופשיים מכל קרבה לחטא, אלו שמתרגשים מרוח הצדקה ומי, שבמהלך השמנה הקדושה, יטהרו עצמם באמצעות הסקרמנט של התשובה ויזכו להתרענן על ידי ההוחדה הקדושה, תפילה והכוונות של האפיפיור, יוכלו להשיג מהאוצר של הכנסייה את שטר המחילה, עם חרטה ומחילה על כל חטאיהם, שיוכל להיות בשימוש של זכות הבחירה של הנשמות בכור המצרף."

עליה לרגל בארץ הקודש

במהלך השנה של היובל, יתאפשר  להשיג את שטר המחילה קודם כל באמצעות עליות לרגל, כולל "בארץ הקודש: לפחות באחת משלושת הבזיליקות: הבזיליקה של כנסיית הקבר בירושלים, הבזיליקה של המולד בבית לחם או בבזיליקה של הביזור בנצרת." הצו האפיפיורי מציין כי עולה הרגל חייב לקחת חלק בדבקות בסעודת האדון או באירוע של דבר האל, בליטורגיה של השעות, דרך הצלב [ויה קרוציס, בלעז], בתפילת השרשרת [רוזארי] של מרים, חזרה על ההמנון של "אקתישט", אירוע של חזרה בתשובה שמסתיים בווידוי של הפרט של האדם. 

Marinella Bandini מרינלה בנדיני