עין כרם: חגיגות לרגל יום החג של יוחנן הקדוש המטביל | Custodia Terrae Sanctae

עין כרם: חגיגות לרגל יום החג של יוחנן הקדוש המטביל

ביום החג  שבה הליטורגיה של הכנסייה הקתולית מקדישה ליום החג הטקסי של יוחנן המטביל [הקדוש], הקוסטודיה של ארץ קודש חגגה במקומות שבהם מונצחים חייו של יוחנן המטביל. הכל החל בתפילת הערבית הראשונה ביום רביעי ה-23 ביוני במקום הקדוש של  יוחנן הקדוש של המדבר  והגיע אל סופו בשעות אחר הצהריים ב-24 ביוני עם סעודת האדון הטקסית במקום הקדוש של יוחנן הקדוש של ההר, כשנכח שם סגן הקוסטוד, האח דוברומיר ג'סטל שערך את שני האירועים.

המקום הקדוש של יוחנן הקדוש של המדבר, המקום שבו האירוע הראשון, המנציח את המקום היכן שהמבשר בילה את ילדותו ואת השנים של ההכנה שלו לתפקידו הציבורי,  כפי שהטקסט מספר הבשורה של לוקאס, "והילד גדל והתחזק ברוח בהיותו במדבר עם יום הראותו אל ישראל" (ספר הבשורה לפי לוקאס, א:80).הכנסייה והמנזר, שתוכננו על ידי הארכיטקט אנטוניו ברלוצי, שנחנכו בשנת 1922. דמותו של המטביל נקשרת מאד למדבר, המקום של חיי הנזירות שלו, לאור ההיסטוריה של עם ישראל, היכן שבו ישנו מפגש עם החסד של האל. זה מקום של המדבר, לפי הנבואה של ישעיהו, המבשר של המשיח יגיעו ממנו ואת זה מספרת ומתארת ספר הבשורה.

"הכנה לדרך של האדון אינה משמעה שעושים משהו כך שהאדון יוכל לעבור בנוחות בקרב האנשים", האיר סגן הקוסטוד במהלך הדרשה שלו בתפילת הערבית "אולם משמעו של עבודה כך שהוא יוכל להגיע ולגעת בקיומו ובחייו".

עם הטפה זו, יוחנן רוצה לפתוח את העצלות ואת החשיבה  הנעולה של בני זמנו, שלא תפסו כלל את האדון. הוא הזכיר לכולם שזו העת  שהגיעה על מנת להחליט החלטה: המרת הלב ולקבל את ישוע המשיח או לדחות אותו ולהישאר בחטא."

לאחר תפילת הערבית, על רקע של שירת מזמורים, האחים הפרנציסקאנים והמאמינים הלכו בתהלוכה שהגיעה לעבר המערה של יוחנן המטביל הממוקמת מתחת לקפלה קטנה של המקום הקדוש. האירוע הגיע אל סופו כשכל הנוכחים התקבצו מסביב למזרקה של המקום הקדוש.

ביום למחרת, בשעות אחר הצהריים, סעודת האדון נערכה במקום הקדוש של יוחנן הקדוש שבהר  שבעין כרם, המקום שבו נולד יוחנן המטביל הקדוש. הכנסייה, שלאחרונה עברה שיבוץ, מתוארכת למאה ה-12  וממוקמת באזור שבו היו שרידים מהתקופה הביזנטית  עם קפלה ושל רצפת פסיפס שהינם עדות רבת שנים של מסורת של עבודת האל.

 לאחר הדרשה שלו, שני אחים פרנציסקאנים  בתקופת הפורמציה, האח ג'וני והאח ג'ורג', קיבלו את התפקיד של מעין מרצה [לקטור, בלעז].

"הרז והגדולה של יוחנן יכולה להיות מובנת רק לאור חייו שאותם חי ושל היעד שביצע. אולם הוא יכול היה שלא לבצע את היעד אילולא הבין מהי הקריאה שלו ומערכת היחסים שלו עם מי שבחר אותו מחזה של אימו" הסביר האח דוברומיר, לאחר שהדגיש את הפריבילגיה של האפשרות לחגוג באותו מקום שמצוין שהוא ביתו של זכריה.

"היום, יוחנן הקדוש מלמד אותנו כי מהמודעות של הקריאה שלו וממערכת יחסים חיה עם האל, האדם רוכש את המודעות של הערך של חייו שלו, שהינם מתנה ונדרש להיות נדיב ולתת אותה לשירות האחים שלו."

בסופה של החגיגה הטקסית, האחים הפרנציסקאנים, ואחריהם המאמינים, הלכו בתהלוכה מסורתית לעבר המערה שבה נולד יוחנן המטביל ובה מונצח. לאחר קריאת הטקסט מספר הבשורה לפי לוקאס שבו מתוארת לידתו של יוחנן המטביל והמטלה של שמו תוארה, הליטורגיה הגיעה אל סופה עם ברכה טקסית.

 

ג'ובאני מלספינה