כנסיית דומינוס פלוויט (האדון-בכה) | Custodia Terrae Sanctae

כנסיית דומינוס פלוויט (האדון-בכה)

Dominus Flevit

הר הזיתים הינו עשיר בזיכרונות תנ"כיים ונוצריים. הבכי והאבל שחש ישוע כלפי העיר הקדושה מונצח במקום קדוש זה מאז ימי הביניים.


""לו ידעת אף את בעוד יומך הזה את דבר שלומך ועתה נעלם מעיניך. כי ימים באים עליך ושפכו אויביך סוללה סביבך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך."". מתוך: ספר הבשורה לפי לוקאס, י"ט:42-44.

איזכור המקום בו ’האדון-בכה’ (דומינוס פלוויט), הנמצא באמצע מעלה ההר, מופיע לראשונה בסביבות סוף המאה ה 13 – או תחילת המאה ה 14, ונחשב לידע שנמסר מדור לדור מזיכרונות הנוצרים הקדומים. מקום קדוש זה מצוין באבן מסוימת שהוצבה בשדה. במאה ה 16, נבנה מסגד על מקום ציון זה בשם אל-מנסוריה (שחודש לאחרונה), בצד הצפוני של השטח הפרנציסקאני.

עיר האלוהים, כמה נאה לצפות ביופיו של הר הזיתים אשר בך!", כתב הפטריארך של ירושלים, סופרון (בשנים 638-634 לספירה). הכנסייה הקדומה החשיבה את הדיאלוג של ישוע על קץ ירושלים ועל סוף העולם (מתי 24, מרקוס 13, לוקס 21) כהתגלות רזי הישועה אל השליחים ואל חבריו הקרובים. הטקסים הליטורגיים לחגיגת רזים אילו נערכו בתחילה במערה הקרובה לראש ההר ומאוחר יותר בבסיליקה שנבנתה במימונו של הקיסר קונסטנטינוס (יוסביוס מקיסריה, תחילת המאה הרביעית). הטקס נערך ביום שלישי של השבוע הגדול: "כולם הלכו בלילה לכנסייה שעל הר הזיתים. לכשהגיעו אליה, נכנס ההגמון אל המערה בה נהג האדון ללמד את תלמידיו. הוא פתח את ספר הבשורות, עמד וקרא את מילותיו של האדון…" (אגריה, סוף המאה הרביעית). במשך התקופה הצלבנית (במאה ה 12), אותה כנסייה נהגה ללמד את תפילת האדון, ’אבינו שבשמים’. חורבות הכנסייה, שניזוקו מאוד, התגלו ב 1910, לא רחוק ממתחם ’העלייה לשמים’ המגודר.

ישוע בוכה על ירושלים 
"ויהי כאשר קרב וירא את העיר ויבך עליה לאמר: "לו ידעת אף את בעוד יומך הזה את דבר שלומך ועתה נעלם מעיניך. כי ימים באים עליך ושפכו אויביך סוללה סביבך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך וסחבו אותך את בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקודתך" ."
(לוקס 19: 44-41)


קינת ירושלים
"ביום ההוא נגשו מן הפרושים ויאמרו אליו "צא ולך מזה כי הורדוס מבקש להרגך." ויאמר אליהם: "לכו ואמרו אל השועל הזה הנני מגרש שדים ופועל רפואות היום ומחר ובשלישי אבוא אל קצי. אבל הלוך אלך היום וממחרתו כי לא יתכן אשר יאבד נביא מחוץ לירושלים. ירושלים,ירושלים ההורגת את הנביאים והסוקלת את הנשלחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את בניך כאשר תקבץ התרנגולת את אפרוחיה תחת כנפיה ואתם לא אביתם. הנה ביתכם ייעזב לכם שומם ואני אומר לכם כי ראה לא תראוני עד בוא העת אשר תאמרו ברוך הבא בשם ה'".
( לוקס 13: 35-31 )


כל המקשיב למילים אילו יאמר שמשמעותן ברורה; הן הוגשמו בהתרחשויות שקרו בירושלים: הצבא הרומי שם מצור על ירושלים ובזז אותה עד לנקודה של הרס, וכך הגיע הזמן שבו לא נותרה אבן אחת על משניה. למרות שאיני מכחיש שירושלים נהרסה בשל עוונות תושביה, אני שואל את עצמי אם דמעותיו של ישוע אינן בעבור ירושלים שלנו. למעשה, אנו ירושלים אשר ישוע התאבל עליה; אנו, החושבים שיש לנו את הידע הנעלה-מכול על הרזים. אם, אחרי שנודעו לנו רזי האמת, ולאחר ששמענו את מילות הבשורה ואת אשר מלמדת הכנסייה, ואם לאחר שהתענגנו בחזיון רזי האלוהים, אחד מאתנו אכן יחטא, עליו בוכה ומתאבל ישוע. שהרי הוא אינו מתייפח על הפאגאנים, אלא על אילו שבעוד שהשתייכו לירושלים, חדלו מלהיות חלק ממנה.
( אוריגן, דרשה מס' 38, 3 )

dominus flevit 1

ארכיאולוגים חשובים (על ידי האב באגטי וז’.טי. מיליק, 1954-1953) נמצאו בשטח שבבעלות קוסטודיית ארץ הקודש. התגלו שם קברים מירושלים הכנענית (המאות ה 14 עד ה16 לפני הספירה), קברי יהודים מתקופתו של ישוע (המאה הראשונה לפני הספירה עד הראשונה לספירה), וכן קברים מתקופה מאוחרת יותר (המאות ה 3-2 לספירה), לצד מנזר מהתקופה הביזנטית-ערבית (המאות ה 8-7 לספירה). ארונות קבורה רבים וגלוסקמאות נמצאו בקברי היהודים, חלקם מכילים כתוביות וסמלים, ויתכן שהם מציינים מקור יהודי-נוצרי. הכנסייה הנוכחית נבנתה (בתכנונו של הארכיטקט בארלוצי, ב 1956) מעל שרידי המנזר העתיק.

1. המנזר הביזנטי. 
2. בית קברות ירושלמי נרחב. 
3. קבר אשר בו נתגלתה גלוסקמה עם מונוגרמה של קונסטנטינוס. 
4. קבר אשר בו נמצאו 16 שקלים במטבעות כסף - שנטבעו במשך המרד הראשון של 70-68 לספירה

מדריך: אלוהינו הרחמן אינו חדל לבקר את ילדיו ולהזמין אותם לחזור בתשובה. הבה נתפלל אליו עבור הכנסייה, עבור העיר, ועבור העולם כולו.

כולם: האדון, שמענו!

1. עבור הכנסייה הקדושה, אשר תמיד צריכה להיטהר, שקינת ישוע תעורר כוונות ומעשים של חזרה בתשובה אמיתית. הבה נתפלל:
2. עבור העמים הסובלים ממלחמה ומחוסר צדק חברתי, שיקבלו תנחומים מההזדהות של הקהילה הבינלאומית ושנביאי שלום ופיוס יצמחו מתוכם. הבה נתפלל:
3. עבור תושבי ירושלים, שיבינו את משימתה של עיר זו בהיסטורית הישועה. הבה נתפלל:
4. עבורנו ועבור כל העולים לרגל בארץ הקודש, שהרוח תאפשר לנו לזהות את האדון כשהוא מבקר בחיינו האישיים, בחיי הכנסייה ובעולם. הבה נתפלל:
5. לאילו אשר הגיעו לסוף מסעם בעולם הזה ועבור כל המתים בבתי הקברות שעל הר הזיתים, שתינתן להם נחלה בירושלים של מעלה. הבה נתפלל:
מדריך: אלוהינו הגדול והרחמן, גלה לנו את הרכות שבאהבתך, הפנה אותנו אליך באופן מוחלט ואפשר לנו לדעת ולקבל את אשר יגדיל את השלום בקרבנו. דרך המשיח אדוננו.

כולם: אמן

כנסיית דומינוס פלוויט (האדון-בכה) 

הר הזיתים 
ת.ד. 186 
ירושלים 91001 

טלפון: +972. 2 62.66.450 
פקסימיליה: +972. 2 62.89.568

שעות הפתיחה בכנסייה

קיץ (אפריל-ספטמבר) 8.00-12.00 / 14.00-18.00
חורף (אוקטובר-מרץ) 8.00-12.00 / 14.00-17.00