נצרת: יוסף הקדוש | Custodia Terrae Sanctae

נצרת: יוסף הקדוש

על פי המסורת הנוצרית, בנוסף לבסיליקת הבשורה, גם כנסיית יוסף הקדוש מצויה בנצרת. המקום הקדוש נקרא גם ’כנסיית התזונה’, מכיוון שבמקום זה ישוע חי וגדל עד היותו מבוגר ובו למד את מקצוע אביו.


"הו, יוסף, הנך אדם צדיק וקדוש, הנקשר בעבורנו עם ישוע המשיח אדוננו. אתה, בן זוגה של מרים הבתולה, אנא התחנן בעבור הרוך האימהי שלה בעבור כל מי אשר מתפלל אליה, אימו של המושיע שלנו." ברנדין הקדוש מ-סיינה (1380-1444), כהן דת פרנציסקאני

מתיאורו של עולה הרגל ארקולפו (670 לספירת הנוצרים), אנו יודעים כי בנצרת "שתי כנסיות גדולות הוקמו: האחת, במרכז העיר, הוקמה מעל שתי קשתות, שהיו חלק מהבית בו גדל מושיענו… השנייה הוקמה באתר במרחק מה מהבית בו המלאך גבריאל ביקר את מרים המבורכת, ובמוצאה לבדה דיבר אליה." במאה ה-17, האב פראנצ’סקו קוארסמי תיאר את המקום "אשר המקומיים קוראים לו ביתו וסדנתו של יוסף… מקום בו, למשך זמן מה, עמדה כנסייה יפיפייה אשר הוקדשה ליוסף הקדוש." 
"סיפור יוסף הנגר", המופיע בספרים החיצוניים לברית החדשה, מספר על מותו וקבורתו של אביו המאמץ של ישוע ומתאר כיצד סייע ונחם אותו ישוע בשעה שעבר מן העולם זה. על פי ההיסטוריה של היהודי – נוצרי הגסיפוס (מאה 2 לספירה), וכפי שדווח בהיסטוריה הכנסייתית של יוסביוס מקיסריה, אנו גם יודעים כי חלק מקרוביו של ישוע נותרו בנצרת: "ממשפחתו של אדוננו, נותרו אחייני יהודה, קרובו בקשר דם, אשר גונו בהיותם משושלת בית-דויד. הם הגנו על עצמם בפני הקיסר דומיטיאן (שנת 96-81 לספירה), בכך שהראו את ידיהם אשר התקשו מעבודה בשדות, ושוחררו. הם הושמו בראש הכנסייה כקדושים מעונים וכקרובים של האל." יש להניח כי "לקרובי האדון" האלה היה חלק חשוב בשימור נצרת בזיכרון הנוצרים.

ההודעה ליוסף

"והולדת ישוע המשיח כה היתה מרים אימו אורשה ליוסף ובטרם יבוא אליה נמצאת הרה לרוח הקודש. ויוסף בעלה היה איש צדיק ולא אבה לתתה לבוז ויאמר בלבו לשלחה בסתר. הוא חשב כזאת והנה מלאך ה' נראה אליו בחלום ויאמר "יוסף בן דוד, אל תירא מכנוס אלך את מרים אשתך כי אשר הרה בה מרוח הקודש הוא. והיא יולדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעוונותיהם." ותהי כל זאת למלאת את אשר דבר ה' ביד הנביא לאמר "הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פירושו האל עימנו". וייקץ יוסף משנתו ויעש כאשר צווהו מלאך ה' ויקח אליו את אשת. ולא ידעה עד כי ילדה בן את בכורה ויקרא את שמו ישוע".

ספר הבשורה לפי מתי, א:18-25

san giuseppe san giuseppe

האתר נרכש על-ידי הפרנציסקאנים בשנת 1754 ובשנת 1914 בנה האח וונדלין הינטרקאוזר את הכנסייה הנוכחית על גבי הריסות הכנסייה העתיקה. בתקופת הבנייה נמצאו מערות, מקווי מים, שרידי התיישבות פרימיטיבית ואגן מים עם מדרגות אשר שימש ככל הנראה לטקסי רחצה עתיקים או לטקסי טבילה.

san giuseppe

מדריך: הבה נתפלל לאל האבות והנביאים אשר הגשים את הבטחתו העתיקה בהתגלמות בנו ישוע. הוא נולד כשרוח הקודש פעלה בבתולה מרים ומסרה אותו לידיו של יוסף הדואגות ברוך. 

כולם: האדון, שמענו!

1. עבור הכנסייה, שדרך התערבותו של יוסף הקדוש, בן זוגה של הבתולה, אביו המאמץ של האדון ופטרונה של הכנסייה האוניברסאלית, היא תחוש בקיומה של הרוח שהקדימה ומלווה אותה לאורך דרכה. הבה נתפלל:
2. עבור מנהיגי האומות, על מנת שיבססו את אחריותם האזרחית על כבוד למשפחה, התא הבסיסי של החברה האזרחית והדתית. הבה נתפלל:
3. עבור כל העובדים בעולם, שעל-ידי דוגמת ישוע העובד האלוהי ושעל-ידי התערבותו של יוסף הקדוש, יגלו את ייעודם בתכניתו של האל ויקדמו את טובת הכלל. הבה נתפלל:
4. עבור המשפחה, הכנסייה הביתית, על מנת שתעורר השראה באלו הקרובים והרחוקים באמונה בהשגחה העליונה ותעודד את מתנת החיים. הבה נתפלל:

מדריך: או אל נאמן אשר הדריך את גורלו של העולם לאורך דורות וביוסף הקדוש נתן לכנסייה אות לאבהותו, שמור עלינו ועל כל משפחות העולם כדי שדרך השמחות ומבחני החיים נכיר תמיד את רצונך ונשתף פעולה עם עבודת הגאולה. דרך ישוע אדוננו. 

כולם: אמן.

כנסיית התזונה 
מנזר ארץ הקודש (טרה סנטה) 
ת.ד. 23 נצרת 16100 
ישראל
טלפון: 04-657-2501 
פקס: 04-646-0203

שעות ביקור בכנסייה
8.00 - 18.00