טבח’ה (עין שבע) ומגדל | Custodia Terrae Sanctae

טבח’ה (עין שבע) ומגדל

העולים לרגל, הממשיכים את מסורת הנוצרים אשר התגוררו ברצף בכפר נחום מאז תקופתו של ישוע המשיח, מקשרים שלושה זיכרונות מקראיים לטבח’ה: התרבות ככרות הלחם, התגלותו של ישוע המשיח לשליחיו לאחר קימתו לתחייה, וברכות האושר. כאשר ממשיכים לכיוון טבריה, לאחר בקעת גנוסר, מגיעים למגדל, שהוא המקום שעל שמו קרויה מרים המגדלית, תלמידתו הנלהבת של האדון ישוע.

לא רחוק (מכפר נחום) ניתן לראות את מדרגות האבן עליהן עמד האדון ישוע. שם, בקרבת הימה, משתרעת אדמה המכוסה בעשב, והחציר צומח בה בשפע. עצי דקל רבים מתמרים ושבעה מעיינות סמוכים נותנים מים לרוב. בחבל ארץ עשיר זה, האדון ישוע האכיל את ההמון שהתקבץ, עם חמישה ככרות לחם ושני דגים. הסלע עליו הניח האדון את הלחם הפך למזבח. הדרך הראשית, בה הייתה עמדת איסוף המיסים של מתי, עוברת על יד קירות הכנסייה שנבנתה במקום. אל ההר הסמוך, הלך האדון כדי לתת את דרשתו על חיי האושר." טקסט זה, המיוחס לצליינית אגריה (384-381 לספירה), השתמר בספרה הקטן מימי הביניים ובו מתוארים המקומות הקדושים. ספר זה הוא העדות הטובה ביותר לזיכרונות הנוצרים מטבח’ה, שם שהוא שיבוש של השם היווני הפטאפגון (שבעת המעיינות).

כנסיית נס ריבוי הלחם והדגים (שהתגלתה מחדש ב 1932 על ידי האב הבנדיקטי א. מאדר) נמצאת בעמק בינות מעיינות, ובה ישנם פסיפסים עתיקים מסוג אילו שבאזור הנילוס וכן הסלע המפורסם, מתחת למזבח. לפני המזבח ישנו פסיפס המייצג את הלחם והדגים אשר ישוע הכפיל וריבה כדי להאכיל את ההמון כולו. כנסיית הר האושר עומדת על ראש ההר הסמוך. המבנה הישן יותר נמצא במורד על יד הדרך (נתגלה בחפירות בשנת 1936 על ידי האב ב. באגאטי) והחדש במעלה התל (תוכנן על ידי הארכיטקט א. בארלוצ’י ב 1938).

tabga tabga

1. כנסיית הבכורה (הסמכות העליונה) של פטרוס. 
2. מצודה צלבנית קטנה. 
3. הכנסייה הישנה של הר האושר. 
4. כנסיית נס (ריבוי) הלחם והדגים. 
5. מגדל מים מצולע מהתקופה הביזנטית, בירכת אלי עד-דחאבר. 
6. תחנות מים (עכשוויות). 
7. מגדל המים העגול מהתקופה הביזנטית, חמאם איוב.

tabga tabga

1. הסלע הקדוש, מנזה קריסטי. 
2. שרידי כנסייה מהמאה הרביעית-החמישית. 
3. גדה ומדרגות אבן המוזכרות על ידי אגריה. 
4. ששה סלעים בצורת לב הנקראים ’שנים-עשר כסאות-המלכות’ (בערבית, חאג’אר עין-נאסארה) מהתקופה הביזנטית והערבית (המאות החמישית עש התשיעית).


כנסיית הבכורה של פטרוס נבנתה ב 1933 מעל הריסות העתיקות וחודשה ב 1982. המקומות הקדושים בטבח’ה נבחנו שוב ב 1968 על ידי האב ס. לופרטה מנקודת מבט ארכיאולוגית.

התרבות ככרות הלחם הראשונה

‎"ויצא [ישוע] וירא המון עם רב וינהמו מעיו עליהם כי היו כצאן אשר אין להם רועה ויחל ללמד אותם דברים הרבה. ויהי כאשר רפה היום ויגשו אליו תלמידיו לאמר המקום הזה חרב והיום רד מאד. שלח אותם וילכו אל החצרים והכפרים מסביב לקנות לחם להם כי אין להם מה לאכול. ויען ויאמר אליהם "תנו אתם להם לאכלה" ויאמרו אליו "הנלך לקנות לחם במאתיים דינר וניתן להן לאוכלה". ויאמר אליהם "כמה ככרות לחם יש לכם, לכו וראו וידעו" ויאמרו "חמש ושני דגים". ויצוו אותם לשבת כולם חבורה חבורה לבדה על ירק הדשא וישבו להם שורות שורת למאות ולחמישים.ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיני השמימה ויברך ויפרוס את הלחם ויתן לתלמידיו לשום לפניהם ואת שני הדגים חילק לכולם. ואכלו כולם וישבעו. וישאו מן הפתותים מלוא סלים שנים עשר וגם מן הדגים. והאוכלים מן הלחם היו כחמשת אלפי איש"

ספר הבשורה על פי מרקוס. ו:34-44

magdala

מגדל, העיר השכנה, הייתה אחת הערים החשובות ביותר בגליל. החפירות הארכיאולוגיות אשר בוצעו על ידי האב ב. קורבו והאב ס. לופרטה בין השנים 1971 ו 1977 העלו חלק מעיר רומית (מן המאה הראשונה לפני הספירה ועד המאה הרביעית לספירה) וכן שרידים שכנראה מעידים על בניין כנסייתי מהתקופה הביזנטית והערבית (המאות החמישית ועד התשיעית לספירה).

הכפר היה לפופולארי, לפי המסורת, משום שהיה למקום היוולדה של מרים המגדלית שהיתה אחת מאלו שהלכו אחרי שישוע בדבקות. היא חשובה במיוחד כמי שראתה את ישוע שקם לתחייה (ספר השורה לפי מרקוס, פרק 16, פסוקים 1-10) ולה היה תפקיד בהודעה או בבישור של התחייה לשליחים (ספר הבשורה לפי יוחנן, פרק כ':1-18)

magdala aerea

מדריך: לאלוהים, אשר בהשגחתו העליונה בנה את הכנסייה על הסלע של פטרוס (שמעון-כייפא) והשליחים, אנו מפנים את תחינתנו.

כולם: שמענו, אדוני!

1. עבור האפיפיור, ממשיכו של פטרוס, כדי שילך בראש כולם עם אהבתו הבלתי פוסקת של המשיח, הרועה הטוב שנתן את חייו עבור צאנו, הבה נתפלל:
2. עבור כל המאמינים במשיח, כדי שהרועים והמאמינים יעשו את כל המאמצים לתקן את רשת הכנסייה השסועה על ידי מחלוקות ופילוגים, הבה נתפלל:
3. עבור מנהיגי העמים וראשי המדינות, כדי שיראו בכנסייתו של המשיח אות וכלי לאחדות באנושות, הבה נתפלל:
4. עבור המאמינים הקתולים, כדי שיחושו בחסד ובאחריות להיות חלק מהכנסייה שמונחת על ידי האפיפיור וההגמונים בקשר של אחדות, אהבה ושלום, הבה נתפלל:
5. עבור כל אילו שסובלים ועוברים דרך קשיים, כדי ששום דבר ואף אחד לעולם לא יפרידם מאהבתו המושיעה של המשיח ישוע, הבה נתפלל:
6. עבורנו, העולים לרגל, כדי שהזיכרון של ההמשכיות בין פטרוס והשליחים ובינינו, ודוגמתן של מרים המגדלית ושאר הנשים שהלכו בעקבות המשיח, יחדשו אף בנו את ברכת היותנו חסידיו, הבה נתפלל:

מדריך: אלוהינו, הרועה העליון של כל המאמינים, הבט נא באהבה בצאנו של בנך ועשה את כל אילו המקודשים דרך הטבילה מאוחדים, דרך עקרונות האמונה וקשר האחווה, בשם ישוע המשיח אדונינו, 
כולם: אמן.

כנסיית הבכורה של פטרוס 
ת.ד. 1931 – טבח’ה 
טבריה, 14101 
ישראל

לפון: 04-672-4767 
פקסימיליה: 04-671-6962

Email: tabgha@custodia.org


שעות פתיחה
8.00-16.50