עין כרם: יוחנן המטביל הקדוש | Custodia Terrae Sanctae

עין כרם: יוחנן המטביל הקדוש

S. Giovanni Battista

במאה ה-12 הכנסייה הצלבנית שופצה בשנת 1621 ע"י האב הקוסטוד תומאסו אוביציני דה נובארה והבניין נחשף לצבור רק בשנת 1675.
הבניין הנוכחי, שתוכנן ע"י הארכיטקט האיטלקי אנטוניו ברלוצי, נבנה בשנת 1939. מקום לידתו של יוחנן המטביל הקדוש, המבשר של האדון ישוע, ממוקם בעיר של עין כרם בסמוך לירושלים. המקום הקדוש מכבד את מקום לידתו של יוחנן המטביל הקדוש שנולד לשני הוריו המבוגרים: זכריה הכהן ואשתו חנה (אליזבט), דודתנית של מרים, אימו של ישוע.

 

"ואתה, ילד קט, תקרא נביא, מכיוון שתלך לפני האדון ותכין את הדרך עבורו"

הכנסייה בירושלים, כפי שמוזכר בספר דרשות עתיק שנכתב בשפה הגרוזינית (במאה ה 8-7), חגגה חג ב 28 לאוגוסט: "בעיר עין כרם, בכנסייה בה זכרה של אלישבע הצדיקה מכובד". לפי המסורת (שאושרה במאה ה 9) מקום זה היה עד להולדתו של יוחנן המטביל הקדוש. כנסייה נבנתה לזכר האירוע אשר סופר בבשורה על פי לוקס. "ביתו של זכריה ממוקם למרגלות הגבעה ממערב לירושלים. אל ביתו של זכריה באה הבתולה הקדושה כדי לברך את אלישבע… באותו בית, יוחנן, המבשר אודות ישוע המשיח, נולד. כעת ישנה כנסייה שנבנתה במקום זה. בפנים, משמאל למזבח המרכזי, אפשר לראות מערה קטנה היכן שיוחנן המבשר נולד" (דניאל, ראש מנזר מרוסיה, ראשית המאה ה 12). כיום, הכנסייה המקורית עדיין יכולה להראות, מכיוון שהיא אף פעם לא נהרסה לגמרי. במקום, היא שמשה כאורווה במשך ארבע מאות שנים עד למאה ה 17, כאשר אז נעשו הפרנציסקאנים בעלי המקום.

עד כה נעשו חפירות מחוץ לכנסייה (סילבסטר סאלר הפרנציסקאני, 1941-1942). העובדות מראות שהאזור אוכלס ביהודים במאה הראשונה (מקווה) ומאוחר יותר על ידי פאגאנים (מכבשים ופסל של אפרודיטה). במשך התקופה הביזנטית (החל מהמאה ה 5-4) השתמשו בשטח כבית קברות נוצרי מסביב למקומות קבורה מכובדים של שני אלמונים קדושים שמתו על קידוש השם, ושהוזכרו בהקדשה בפסיפס אשר התגלה ב 1885. לפני מקומות קבורה אילו נמצאו שרידי קפלה עם רצפת פסיפס, וכן נמצאה קפלה אחרת סמוך לצד הדרומי. כל אחד מהאלמנטים הללו, למרות שאינם קשורים ישירות ליוחנן המטביל הקדוש, הם עדים למסורת ארוכה של הערצתו באזור זה של יהודה

"וימלאו ימי אלישבע ללדת ותלד בן. וישמעו שכניה וקרוביה כי הגדיל ה' את חסדו עימה וישמחו איתה. ויהי ביום השמיני ויבואו למול את הילד ויקראו אותו זכריה, על שם אביו. ותען אמו ותאמר "לא, כי יוחנן יקרא". ויאתרו אליה "אין איש במשפחתך אשר נקרא בשם הזה". וירמזו אל אביו לדעת מה השם אשר יחפוץ להיקרא בו. וישאל לוח ויכתוב עליו לאמר "יוחנן שמו" ויתמהו כולם ויפתח פיו ולשונו פתאום ויברך את האלוהים ותיפול אימה על כל שכניהם ויספר את כל הדברים האלה בכל הרי יהודה. וישימו כל השומעים אל ליבם לאמר "מה יהיה הילד הזה" ויד ה' היתה עימו. ויתמלא זכריה אביו רוח הקודש וינבא לאמר "ברוך ה' אלוהי ישראל כי פקד את עמו ושלח לו פדות. וירים לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו. כאשר דיבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם. ישועה מאויבנו ומיד כלי שונאינו לעשות חסד עם אבותינו ולזכור את ברית קודשו. את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו להצילנו מידי אויבנו ולתתנו לעבדו בלי פחד, בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו. ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני ה' תלך לפנות את דרכיו, לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאותיהם. ברחמי חסד אלוהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום להאיר לו יושבי חושך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום". ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל."

לוקס 1: 80-57

מדריך: כשמהרהרים ביוחנן המטביל הקדוש מוצאים עד חזק וענו של האדון ישוע. אנו מבקשים מאבינו שבשמים את החסד לחיות את החוויה העזה של ידידות עם המשיח, בן זוגה המיסטי של הכנסייה.

ביחד: שמע אותנו האדון

1) עבור המאמינים במשיח, שדרך הדוגמא של יוחנן המטביל הקדוש הם יהיו עדים אמיצים ומבשרי האדון. נתפלל…

2) עבור מנהיגי כל האומות, שיפנו עורפם לשחיתות ולאלימות ויפתחו את הדלתות אל המשיח, מושיעו האמיתי של העולם. נתפלל…

3) עבור הסובלים מרדיפות בשל אמונתם בישוע, שרוח הקודש תנחם אותם ותעניק להם אורך רוח וכוח סבל לעמוד בניסיונות. נתפלל…

4) עבור אילו שנטשו את האמונה, שיוכלו לקבל בברכה, עם ענווה והתלהבות, את הנביאים ששולח האדון. נתפלל…

5) עבור אילו אשר מחפשים את אלוהים, שאלוהים ימלא את ליבם באומץ לוותר על הכול למענו. נתפלל…

6) עבור כל העולים לרגל, שאלוהים יטהר את ליבנו ויאפשר לנו לשמוח תמיד בשל נוכחותו הנדיבה באהבה. נתפלל…

מדריך: אבא, לעולם רחמן ונאמן, בחייו ובמותו, נתת ליוחנן המטביל הקדוש את החסד לבשר על בנך, ישוע. חזקנו עם רוחך כדי שנדע איך לחיות את אמונתנו, עם אומץ והתמדה. דרך המשיח אדוננו.

הקדשה מהפסיפס של קפלת המתים על קידוש השם הצמודה לכנסיית יוחנן המטביל הקדוש.

Piantina S. Giovanni Battista

1. המערה של מקום הולדת יוחנן המטביל הקדוש
2. כנסייה (מהמאה ה 12-11)
3. קפלת המתים על קידוש השם עם ההקדשה והקברים (מהמאה החמישית)
4. הקפלה הדרומית (מהמאה השביעית)
5. מקווה (מהמאה הראשונה) 
7-6. אולמות צלבניים (מהמאה ה 12)

מנזר יוחנן המטביל הקדוש
ארץ הקודש
ת.ד. 1704
עין כרם – ירושלים 91170
ישראל
טלפון: 02-632-3000
פקסימיליה: 02-643-3451

שעות ביקור:
בוקר: 8:00 – 11:45
אחרי הצהרים: 14:00- 18.00
(בחורף 14:00 – 17.00)

Yom Kippur closed