צור קשר | Custodia Terrae Sanctae

צור קשר

על מנת ליצור עימנו קשר, יש למלא את הטופס, יש לבחור את המקבל או הנמען של המסר שלך: המזכיר, משרד התקשורת, משרד מורשת התרבות, הממונה על משרד הקריאה לשירות הכנסייה

Custodia Terrae Sanctae

St. Saviour's Monastery
P.O.B. 186 9100101 Jerusalem