הקוריה והקוסטוד

הקוריה של הקוסטודיה וחבריה

הקוריה של הקוסטודיה,כשבראשה עומד הקוסטוד של ארץ הקודש, מקבצת יחדיו אליה את סך כל השירותים של הקוסטודיה של ארץ הקודש ומאפשרת זאת, כשנוכח, לחיות את הקריאה לשירות הכנסייה על מנת לקבל את פני עולי הרגל, לשרת את העניים, לבצע שירות בקהילות המקומיות ולשמור על המקומות הקדושים ולבצע את החיים הליטורגיים שבמקומות הקדושים.

היא מייצגת את כל האחים הפרנציסקאנים, הן בחיי הכנסייה המקומית והן עם כהני הדת הקתוליים של ארץ הקודש, ובאמצעות מערכת יחסים אקומנית ודו שיח עם דתות אחרות. יתרה על כן, היא מרכזת שירותם פיננסיים, סיוע כלכלי ,תקשורת (שישה מגזינים, הוצאה לאור, מרכז מולטימדיה מרכז המידע הנוצרי ואתר הבית באינטרנט), כל  השירותים המנהליים  הקשורים לאחים (החל מהכשרה ועד מינויים, על מנת לטפל בויזות ולהשיגן).הקוריה שומרת על קשרים ומערכת יחסים עם הקוריה הכללית של המסדר הפרנציסקאני ועם כל מנזר של הקוסטודיה של ארץ הקודש בארץ הקודש ובמזרח התיכון (קפריסין, מצרים, ישראל, ירדן, לבנון, הרשו הפלסטינית, סוריה) ומקומות בעולם שהינם תחת הרשאה  ותחום שיפוטי ישיר שלה (ארגנטינה, יוון, איטליה, ספרד  מאוחדים) ו-66 קומיסריאטים ו-31 סגני קומיסריאטים של ארץ הקודש שלהם נוכחות ב-51 מדינות.

הטקסים הדתיים והרשמים מעניקים הופעה טקסית מאד ושונה, אולם בכל יום היא משרתת את ארץ הקודש ועל מנת לקבל את פני עולי הרגל. בשנים האחרונות  מספר חברים בקוריה ואחים פרנציסקאנים אחרים או עמאים נבחרו למטלה זו, מקבלים את פני אלפי עולי הרגל לסאן סלבטורה, מדגישים מציאות עכשווית של הקוסטודיה, עבודתה בארץ הקודש  והעברת ה"חסד" של ארץ הקודש, שבה הרוחניות הנוצרית ושורשיה יכולים להימצא.

תפקידו של הקוסטוד של ארץ הקודש

Santissimo Sepolcro di NSJC

הקוסטוד של ארץ הקודש הוא הממונה הכללי במסדר הפרנציסקני על כל אזור המזרח התיכון. סמכות השיפוט שלו כוללת את ישראל, פלסטין, ירדן, לבנון, מצרים (חלקית),קפריסין ורודוס, וכן נציבויות רבות של הקוסטודיה של ארץ הקודש בחלקים שונים ברחבי העולם (כולל רומא וושינגטון).

לגלות יותר

הקוסטוד הנוכחי

Br. Francesco Patton

הקוסטוד הנוכחי

לגלות יותר

סגן הקוסטוד 

תומך ומסייע לתפקיד הקוסטוד, בהעדרו, עורך את הטקסים ונקבל עליו את האחריות שמוענקת מאת הקוסטוד.

אם תפקיד הקוסטוד נותר ריק, אזי הסגן שלו, תוך 15 ימים, מכנס את מועצת המנהלים של  הקוסוטודיה על מנת לקדם בחירה של קוסטוד חדש

Br. Ibrahim Faltas

סגן הקוסטוד הנוכחי של הקוסטודיה

לגלות יותר

התפקיד של המזכיר של ארץ הקודש

‎המזכיר הכללי של הקוסטודיה גם כן הינו חבר ב-קוריה. הוא אינו המזכיר הפרטי של הקוסטוד: משרה זו נכון לעכשיו הינה בידי עמאי. הוא, מעל לכל, משרת את כל המנגנונים של הקוסטודיה, כולל – בראש ובראשונה – את מועצת המנהלים של הקוסטודיה. הוא מכין את סדר היום של הפגישות של מועצת המנהלים, מארגן עד לרמות של דקות ומבטיח את יישום ההחלטות שהתקבלו. הוא אחראי לכל התקשרות ותכתובת עם הכנסייה האוניברסאלית, עם הכנסייה המקומית על כל זרמיה ועם המסדר הפרנציסקאני והקןמיסארים של ארץ הקודש, ולבסוף – עם כל האחים הפרנציסקאנים , כפי שנדרש מתפקידו. כמו כן, הוא מעורב בכל העניינים האדמיניסטרטיביים של הקוסטודיה

Br. Alberto Joan Pari

המזכיר הכללי של ארץ הקודש כיום

לגלות יותר

התפקיד של גזבר הקוסטודיה

 

הגזבר נבחר להיות אחראי על השירותים הכלכליים של הקוסטודיה ולנהל את ההוצאות וההכנסות בכפוף למועצת המנהלים של הקוסטודיה ותוך קיומה של מערכת יחסים עם הקומיסריאטים של ארץ הקודש. הוא גם מעין אמרכ"ל ואחראי לדיור ולמחלקת ההשכרה אשר מסייע לנוצרים מקומיים ע"י כך שהם עוברים להתגורר בבתים השייכים לקוסטודיה.

Br. Tony Choucry

הגזבר העכשווי של הקוסטודיה

לגלות יותר

 

מועצת המנהלים של הקוסטודיה

 

מועצת המנהלים של הקוסטודיה מורכבת מחברי מועצת המנהלים של הקוסטודיה; החברים הינם אחים פרנציסקאנים שנבחרים בהתאם לקבוצות שפות שונות (קבוצה לינגוויסטית מיוצגת לפחות על ידי 12 אנשים שדוברים את אותה  שפה) והם קשורים ישירות לקוריה.

מועצת המנהלים של הקוסטודיה נפגשת פעם בחודש ומסייעת לקוסטוד בקבלת החלטות מגוונות.

מועצת המנהלים של הקוסטודיה מאשרת את ההוצאות השנתיות ואת הדוחות של  האחים הפרנציסקאנים שביצוע

מטלות ספציפיות הוטלו עליהם.

 

לפחות פעם בשנה, גוף זה אחראי על האחריות לפורמציה, ומחויבים לדווח על פעילותם. הקוסטוד וסגנו הינם חברים על פי חוק במועצת המנהלים של הקוסטודיה.

מועצת המנהלים של הקוסטודיה, ביחס למצבים ספציפיים, מאפשרת לכל אח פרנציסקאני או לעמאי להתערב על מנת לתת ייעוץ ולהציע

Br. John Luke Gregory

: חבר מועצת המנהלים עבור קבוצת דוברי האנגלית

לגלות יותר

Br. Alessandro Coniglio

חבר מועצת המנהלים עבור קבוצת דוברי האיטלקית

לגלות יותר

Br. Rashid Mistrih

חבר מועצת המנהלים עבור קבוצת דוברי השפות השמיות-מזרחיות

לגלות יותר

Br. Sandro Tomašević

חבר מועצת המנהלים עבור קבוצת דוברי השפות יוונית-סלבית-פרנקו-גרמנית

לגלות יותר

Br. Silvio De La Fuente

חבר מועצת המנהלים עבור קבוצת דוברי השפות ספרדית-פורטוגזית

לגלות יותר