הודעה מאת הקוסטודיה של ארץ הקודש: בחירה של מועצת המנהלים של הקוסטודיה | Custodia Terrae Sanctae

הודעה מאת הקוסטודיה של ארץ הקודש: בחירה של מועצת המנהלים של הקוסטודיה

ביום רביעי, ה-13 ביולי, האחים הפרנציסקאנים בפרק התקדמו בבחירה של חברים חדשים במועצת המנהלים. כל חבר מועצת מנהלים מייצג קבוצה לשונית.

חבר מועצת המנהלים עבור דוברי הגרמנית, יוונית, צרפתית והשפות הסלאביות, קבוצה א':
האח הפרנציסקאני סיניסה סרברנוביץ
הקבוצה כוללת 37 אחים פרנציסקאנים

חבר מועצת המנהלים עבור דוברי האנגלית, קבוצה ב':
האח הפרנציסקאני ג'ון לוק גרגורי
הקבוצה כוללת 52 אחים פרנציסקאנים

חבר מועצת המנהלים עבור דוברי האיטלקית, קבוצה ג':
האח הפרנציסקאני ברונו וריאנו
הקבוצה כוללת 53 אחים פרנציסקאנים

חבר מועצת המנהלים עבור השפות במזרח התיכון, קבוצה ד':
האח הפרנציסקאני איבראהים פלטאס
הקבוצה כוללת 62 אחים פרנציסקאנים

חבר מועצת המנהלים עבור ספרדית ופורטוגזית, קבוצה ה':
האח הפרנציסקאני מרצלו ציצינלי
הקבוצה כוללת 56 אחים פרנציסקאנים

מועצת המנהלים של הקוסטודיה

החברים במועצת המנהלים של הקוסטודיה, הינם אחים פרנציסקאנים הנבחרים לפי קבוצות לשוניות שונות, והינם חלק ישיר מה-קוריה (קבוצה לשונית מיוצגת כשיש לפחות 12 איש הדוברים את אותה שפה). מועצת המנהלים נפגשת פעם בשבוע על מנת לסייע לקוסטוד לקבל החלטות. גוף זה מאשר את הנהלת החשבונות ואת הדוחות של האחים שמונו למטלות מיוחדות. לפחות פעם בשנה, גוף זה מזמן את האחים הפרנציסקאנים אשר אחראים על הפורמציה ואשר חייבים לדווח על הסטאטוס של הפעילויות שלהם. הקוסטוד וסגנו הינם חברים באופן אוטומטי במועצת המנהלים של הקוסטודיה. מועצת המנהלים של הקוסטודיה במצבים מיוחדים, יכולה להזמין כל אח פרנציסקאני או עמאי על מנת לגבש את דעותיהם ואת עצותיהם ולהחליט.