הודעת הודיה מקוסטוס לאחר פתיחתו מחדש של כנסיית הקבר | Custodia Terrae Sanctae

הודעת הודיה מקוסטוס לאחר פתיחתו מחדש של כנסיית הקבר

עולי רגל ומאמינים יקרים,

מי ייתן והאל יעניק לכם שלום

אנו רוצים לשלוח אליכם מסר לאחר האירועים של הימים האחרונים.
ביום ראשון האחרון, בהסכמה בין הכנסיות האחראיות על כנסית הקבר ועל הסטאטוס קוו של המקומות הקדושים שבירושלים, התקבלה החלטה קשה והיא – לסגור את דלתות הבזיליקה של כנסיית הקבר באופן מוחלט. צעד זה הינו צעד של מחאה כנגד החוק המתוכנן והמוצע בכנסת ובעקבות יוזמות עירוניות מסוימות, שעלולות לסכן את השירות של הכנסיות בעבור הקהילה הנוצרית הקטנה שחיה בעיר הקודש והן מסכנת את הנוכחות של הקהילה הנוצרית המקומית.

אנו יודעים שהחלטה קיצונית זו, שמטרתה לזעזע את בני שיחנו ואת דעת הקהל, עלולה לגרום לאי נוחות לרבים מעולי הרגל שבאים לכאן על מנת להתפלל במקום הקדוש של הייסורים, המוות ותחייתו של האדון ישוע המשיח. אי נוחות זו ומצב מעציב זה הינו כזה גם עבורנו: אנו מודעים שבעבור רבים מעולי הרגל לירושלים זוהי חווית חיים ייחודית ותוצאה של הקרבות רבות.

אי לכך, לאחר פתיחה מחדש של הבזיליקה של כנסיית הקבר,אנו, ראשית כל, מבקשים לבטא את הכרת התודה הרבה שלנו לעולי הרגל מכל העולם בעבור הבנתם [אותנו] ותודה עבור הסבלנות שביטאו במצב זה. אי נוחות זו יכולה אולי לסייע להעלות את המודעות סביב הקשיים שלעיתים חווים הקהילות המקומיות שלנו והן בקרב נוצרים החיים בארץ הקודש.


קולה של הקהילה הנוצרית המקומית, שכלפיה אנו מבטאים את הכרת התודה בכך שהיא תומכת ביוזמה עם סולידאריות, שלום ותפילה, ובנוסף לסולידאריות נוספה הבנה מצד עולי הרגל שבאו לירושלים מכל יבשת אפשרית. אותו דבר מתייחס גם לאחים הפרנציסקאנים והנזירים שנותרו בתוך הבזיליקה משך הימים האחרונים, שהמשיכו לערוך את הרז הקדוש בתוך הבזיליקה והתפללו עבור פתרון מהיר ובונה למצב קריטי זה.

לסיום, אנו רוצים גם להודות לכל מי שלא פספס את ההזדמנות לשלוח אלינו מכל העולם את התמיכה השקטה שלהם באמצעות תפילה, כשהם מודעים למה שמתרחש בירושלים. אנו מבקשים מכם להמשיך לשמר ולהגן על המקומות של הזיכרון האוונגליסטי, על הקהילה הנוצרית הקטנה ועל האוצרות הייחודיים של ירושלים בהיבט אנושי, תרבותי ורוחני.