הבזיליקה של כנסיית הקבר בתקופת וירוס הקורונה | Custodia Terrae Sanctae

הבזיליקה של כנסיית הקבר בתקופת וירוס הקורונה

"הקהילה של האחים הפרנציסקאנים של כנסיית הקבר כוללת 11 אחים", אמר האח הפרנציסקאני סלבדור רוסאס פלורס, האח האחראי הממונה על המנזר הפרנציסקאני של כנסיית הקבר. "למרות העדר מלא של עולי רגל, אנו שומרים על המקצב שלנו של תפילה ושל אחווה."

הכוונה שלנו העיקרית בתפילה, בתקופה זו, הינה בקשה מהאל לטפל במצב שעימו העולם כולו מתמודד".

אפילו בתקופה ייחודית זו, בבזיליקה, הפרנציסקאנים והקהילות הנוצריות הנוספות שלהן נוכחות במקום ממשיכות לכבד את חוקי הסטאטוס קוו, ועורכים את הליטורגיה בקבר, בגולגולתא ובכל המקומות הקדושים שבתוך כנסית הקבר. "יש בקרבנו שבעה כהני דת, הפרנציסקאנים, ובכל יום אנו עורכים לפחות פעם ביום את סעודת האדון, כך שיש ביום מתקיימות שבעה סעודות האדון, כשמספר זה הינו מספר סעודות האדון שנערכות כשיש עולי רגל; סעודת אדון טקסית לפני ה-אדיקול, ארבעה בקבר ושתיים בגולגולתא." למרות שאנו מעטים מספרית, הפרנציסקאנים ממשיכים לשמור על המקצב היומי של תפילה, כולל תפילת ערבית, התהלוכה היומית נמשכת וכך גם לגבי הטקס של הקריאות בלילה.

הכוונות, במהלך התפילה, הינן מרובות "כמי שממשיכים להיות אלו שמופקדים על ידי עולי הרגל ועל המיטיבים",ממשיך ואומר האח סלבדור  "בתקופה היסטורית זו, הדאגה העיקרית שלנו היא תפילה עבור כל המדינות בעולם הסובלות בגלל נגיף הקורונה". כוונה יחידה שכוללת הרבה ניואנסים: המחשבה הראשית  מופנית לעבר התפשטות הנגיף, אולם התפילות מופנות גם לכיוון של נותני השירות הרפואי, החולים והממשלות, כך שהם יוכלו לקבוע את ההחלטות הנכונות, מבלי לכוח את ההבט הכלכלי ואת הקשיים שסובלים עובדים ומשפחותיהם.

אי הוודאות של המצב הגלובאלי יוצר גם כן רגשות משתנים בקהילה, אולם האמון שלא ניתן לערער באל הינו ברקע. "אנו קשובים לכל הבעיות העכשוויות", אומר האח סלבדור, "אולם אנו דואגים יותר בקשר לנגיף הקורונה. ישנן שתי סיבות לכך: אנו חיים באזור שבו יותר ויותר אנשים הופכים לחולים ומעל לכל, אנו באים ממקומות שונים בעולם: אירופה, המזרח התיכון, מרכז, מזרח וצפון אמריקה ומאמריקה הלטינית, שבהן מתחיל המגע עם הסוגיה של העלייה בהידבקות".

טכנולוגיה ורשת חברתית הינם גם עלים בסיסיים עבור הפרנציסקאנים של כנסיית הקבר. תודות להם, הם נשארים בקשר עם חוץ לארץ: הפרובינציות הפרנציסקאניות השונות, ארצות המוצא שלהם ועם המשפחות שלהם. "אנו יודעים על מצבו של כל אחד ואנו מנסים להבטיח שלאף אחד לא תחסר תמיכה ועידוד. מעל לכל, אנו מנסים לייעץ לחברינו אודות אופן התנהגות שאנו יודעים שמצליח ושאנו גם כן נוהגים לפיו, כמובן. האל יעזור לנו".

 

ג'ובאני מלספינה